Een goede en efficiënte werfopvolging: dit moet u weten.

Een bouwproject vraagt om een goede voorbereiding. Maar een regelmatige opvolging en controle tijdens de werken zijn net zo belangrijk. Bij een werfbezoek leggen we de focus op drie peilers: tijd, budget en kwaliteit. Dankzij een goede en efficiënte werfopvolging worden deadlines gehaald, blijven we binnen het vooropgestelde budget én kunnen we de kwaliteit van de werken garanderen. In onderstaand artikel ga ik dieper in op de werking van een werfopvolging én iedere pijler die we tijdens de opvolging behandelen. Zo weet u op het einde van dit artikel wat werfopvolging precies inhoudt én waarom het zo belangrijk is.

De ideale frequentie van werfopvolging

Regelmatige werfbezoeken zijn de sleutel tot een vlot verloop van de werken. Daarom voorzien we minimaal een wekelijkse werfvergadering. In cruciale periodes kunnen zelfs dagelijkse werfbezoeken nodig zijn.

Omdat veel vakmensen tegelijkertijd of vlak na elkaar op de werf komen, is het belangrijk om alles onderling af te stemmen en op te volgen. Als er een verrassing opduikt, kunnen we er meteen op inspelen. Problemen worden onmiddellijk en zo mogelijk ter plaatse opgelost.

Wie moet er aanwezig zijn tijdens de opvolgingsmomenten?

We vragen alle betrokken aannemers om aanwezig te zijn op de wekelijkse werfvergadering. Als bouwheer mag u er uiteraard ook bij zijn. Zo kunnen we de vooruitgang op de werf snel en efficiënt opvolgen en indien nodig enkele knopen doorhakken.


Welke topics worden behandeld tijdens de werfopvolging?

 

Tijd: worden de werken tijdig uitgevoerd?
De voortgang van de werken wordt nauwkeurig opgetekend en vergeleken met de opgemaakte planning.
We hangen daarom altijd een overzichtelijke balkenplanning (Gantt-chart) op de werf.
Is er een afwijking? Dan proberen we uiteraard om daar meteen op in te spelen. Een vertraging van één aannemer kan immers alle andere partijen ophouden.
Ontbreekt er informatie voor een aannemer? We bespreken het meteen met hem en zorgen voor bijkomende toelichtingen, detailplannen of technische fiches.

Budget: worden de werken volgens offerte uitgevoerd?
Sommige zaken worden pas tijdens de afbraakwerken zichtbaar. Daardoor duiken er soms verrassingen op.
Als dat zorgt voor een afwijking ten opzichte van de aanvaarde offerte, houden we dat in de gaten. En we brengen u uiteraard meteen op de hoogte.
Aan de aannemers wordt gevraagd om de offerte meteen aan te passen voor eventuele meer- of minderwerken en die ter goedkeuring aan u voor te leggen.

Kwaliteit: worden de werken correct uitgevoerd?
Door tijdens de werken alles goed op te volgen, ziet u hoe alles geplaatst wordt. Als dat niet volgens de regels van de kunst is, moet dat meteen opgemerkt en bijgestuurd worden.
Hoe vroeger fouten ontdekt worden, hoe gemakkelijker het is om ze recht te zetten.

Waarom is een bindend verslag na opvolging noodzakelijk?

Overzichtelijke en accurate verslagen zijn essentieel om misverstanden en kostbare fouten te vermijden.
Ze bevatten de voortgang van de werken, alle beslissingen en afspraken, opmerkingen en vragen die op de werf werden aangehaald. Duidelijke instructies over wat de aannemers te doen staat, worden gegroepeerd per vakman.

Het verslag wordt per email verstuurd aan alle betrokken partijen en vermeldt een deadline voor eventuele opmerkingen. Eens de deadline verstreken is, wordt het verslag als aanvaard beschouwd door alle partijen, behoudens de gemaakte opmerkingen.

Alle aannemers moeten het verslag goed doornemen en naleven. Het heeft immers een juridische waarde. In het werfverslag zal ook aangegeven worden wie voor welke documenten moet zorgen.

Waarom is een fotoverslag voor het postinterventiedossier noodzakelijk?

Tijdens de werfbezoeken wordt fotomateriaal verzameld. Denk bijvoorbeeld aan foto’s van leidingen in wanden, vloeren en plafonds.

Deze worden zorgvuldig gearchiveerd en later geïntegreerd in het verplichte postinterventiedossier.

Dit beeldmateriaal is altijd handig om op terug te vallen wanneer u eens wil terugkijken hoe én waar bepaalde zaken precies werden opgebouwd. Denk maar aan elektriciteitskabels of leidingen die in de muur lopen.

Wilt u binnenkort renovatiewerken laten uitvoeren en bent u op zoek naar professioneel advies? Of wilt u de renovatie toevertrouwen aan een ervaren interieurarchitect die ook nadenkt over de kleine, praktische details? Neem gerust contact met me op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.